Den ekstra hånd - top Skjern Bank - vi er lige i Bramming Antenneforeningen Vejen - topannonce

De sidste jordbær er plukket hos Klinkby Jordbær i Sdr. Hygum.

Ikke alene for i år, men for altid.

 

(læs videre under annoncen)

Danny's Multiservice

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Mie og Hans Jørgen Klinkby Hansen fortæller til migogvejen, at de nu takker af efter 52 år med jordbær.

- Rejsen slutter nu, skriver parret på deres Facebook-profil og konstaterer, at en epoke nu er slut.

- I 1970 valgte min kone og jeg at drage på en lang rejse – en rejse der skulle vise sig at blive noget længere end forventet. Rejsen gik ud på at dyrke planter og bærproduktion fra vores gård på Ribevej 100 i Sdr.Hygum frem for at arbejde med dyr. Mange år er nu gået med dyrkning af jordbær fra gården, og vi kan med glæde kigge tilbage på mere end 52 år med utallige af oplevelser i bagagen, skriver parret videre og takker for opbakningen fra både kunder og medarbejdere.

(Arkivfotos: LLN Press©)

 

klinkby jordbær 20 01

 

Ved udgangen af marts blev de sidste fisk sendt ud af dambrugene hos Vejen store Dambrug.

Det skete som led i restaureringen og omlægningen af Vejen Å. Kanaler og damme skulle lægges om.

 

(læs videre under annoncen)

Vejen Gymnasium og HF

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Vandet blev torsdag ledt ind i den »nye« å, men der går endnu noget tid, inden dambruget igen kan starte produktionen.

- Vi får fisk igen i december, fortæller Christian og Flemming Poulsen til migogvejen.

Arbejdet med etablering af fem store og otte mindre kanaler er godt i gang, og inden jul er der igen gang i produktionen af ørreder.

- Det ser vi frem til, og arbejdet betyder bedre forhold for fiskene fremover, noterer Christian Poulsen.

(Foto: migogvejen©)

 

migogvejen var med, da vandet løb nye veje:

https://migogvejen.dk/vejen/7238-sa-er-der-hul-igennem

 

 

 

 

 

Så er der gang i høsten.

Flere steder er der kørt i denne uge, og så går det ellers slag i slag afhængig af vejret.

 

(læs videre under annoncen)

IT El

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Vinterbyggen er moden først, og migogvejen kiggede forbi i Skodborg, hvor I/S Schack - Bjarne og Lasse - var i gang med den ene mejetærsker.

De skal gennem 360 hektar korn, inden sæsonen er slut.

Mejetærskeren var bl.a. i gang hos Kurt Sørensen på Skovgaard på Skodborgskovvej.

- Her høstes der til en landmand, der står og mangler til dyrene, fortæller Kurt Sørensen.

Udbyttet ligger i den pæne ende, og der blev meldt om en fugtprocent på godt 14.

Høstsæsonen varierer altid fra år til år, men det har været et godt år, så høsten er ret tidlig i gang.

(Fotos: migogvejen©)

 

høst 22 01høst 22 03høst 22 04

 

Et nyt landmandsejet biogasanlæg i Trekantområdet møder massiv interesse fra lokale landmænd og kan være en realitet i løbet af få år.

Måske her i kommunen.

 

(læs videre under annoncen)

Nørregaard biler - bund

(tryk på annoncen og se mere)

 

 


En styregruppe nedsat af Trekantområdets Forening for Biomasseejere, Kolding Herreds Landbrugsforening, Vejle-Fredericia Landboforening og Linkogas i Lintrup samlede i juni over 150 deltagere til orienteringsaften hos KHL om et muligt biogasanlæg i Trekantområdet.

- Forudsætningen for et anlæg er 300.000-400.000 tons biomasse, men der er allerede nu tilsagn fra 135 leverandører om hele 700.000 tons, lyder det i en pressemeddelelse.

Yderligere er ca. 10.000 ha tilmeldt fra planteavlere til afsætning af afgasset gylle og til levering af eventuelle energiafgrøder og restprodukter som halm, græsensilage og frøgræsafpuds mv.

- Jeg er glædeligt overrasket over den meget store opbakning til projektet, og meldingen fra landmændene er klar: 85 procent ønsker et landmandsejet biogasanlæg, og det kan i bedste fald stå færdigt om to-tre år, siger Aksel Buchholt, formand for biogasfællesanlægget Linkogas og formand for styregruppen, som nu har fået et solidt grundlag at arbejde videre med.

- Vi er i god dialog med både Vejen og Kolding Kommune, og der er lokaliseret 2-3 egnede placeringer med god infrastruktur i Kolding-, Vejen-, Vamdrup-området. Vi går efter en centralt beliggende placering, hvor biogasanlægget samtidig vil være til mindst mulig gene for omgivelserne og lokalbefolkningen. Samtidig arbejder styregruppen målrettet med finansieringsdelen. Og så skal selskabet selvfølgelig have et navn. Styregruppen modtager gerne forslag. Biogas er vigtig – ikke mindst af hensyn til klimaet - og værdien af vores ejendommene øges, når vi som landmænd er leverandører af CO2-neutral energi, siger Aksel Buchholt i pressemeddelelsen.

 

(læs videre under annoncen)

KK Partner

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Svineproducent Niels Blem Sørensen fra Jordrup er næstformand for Trekantområdets Forening for Biomasseejere og er klar som leverandør af biomasse til det kommende biogasanlæg.

- De positive tilbagemeldinger viser, at timingen for etablering af et biogasanlæg er perfekt. Der er stor efterspørgsel på gas og tydeligvis et fornuftigt grundlag for start af et rentabelt og landmandsejet biogasanlæg. Som landmand glæder jeg mig på egne og kollegers vegne over at kunne bidrage til den grønne omstilling. Der er endnu masser af arbejde, før vi er i mål, men jeg oplever en god energi. Vi er godt på vej med at finde en egnet placering og med at skaffe overblik over de finansieringsmæssige muligheder. Herefter skal vi i gang med udformning af kontrakter med leverandørerne. Dejligt med den store opbakning til biogasanlægget, og som selvstændig landmand tiltaler det mig meget, at hele 85 procent ønsker en andelsmodel, så værdierne bliver i erhvervet, siger Niels Blem Sørensen.

KHLs formand, Hans Damgaard, glæder sig også over, at hovedparten af de interesserede biomasse-leverandører har tilkendegivet, at landmandseje er vigtigt.

- Det understøtter den kultur, vi er rundet af, og bekræfter, at andelstanken stadig er bærende i dansk landbrug. Jeg mener, både personligt og som landbrugsforeningsformand, at vi skal bygge et anlæg, som rækker ind i fremtiden til de næste generationer, siger Hans Damgaard og understreger vigtigheden af, at landbruget også bidrager til den grønne omstilling.

- Vi er naturligvis også del af løsningen, og jeg er på erhvervets vegne stolt over, at vi ikke kun leverer fødevarer i verdensklasse, men også grøn energi i form af CO2-neutral biogas. Og i vores eksempel er det alle – ikke kun husdyrproducenter, men også planteavlere – som får mulighed for at være med.

 

(billedtekst)
Styregruppen fra venstre nederst: Aksel Buchholt (formand for Linkogas), Niels Blem Sørensen (næstformand for Biomasseforeningen), Hans Damgaard (formand for KHL), fra venstre øverst: Nis Hjort (formand for Vejle-Fredericia Landboforening), Lars Schmidt (chefkonsulent miljø, KHL), Thomas Johansen (Biomasseforeningen), Claus Bech Jensen (chefkonsulent økonomi, KHL), Erik Mansig (direktør, Linkogas). Derudover består styregruppen af Christian Arrild Madsen (Vejle-Fredericia Landboforening).

 

Hvordan skal vi sikre produktionen af grønnere fødevarer?

Hvad vil forbrugerne stille af krav til fremtidens råvarer?

Kan vi i Danmark og specifikt i Vejen Kommune sikre, at produktionen forbliver lokalt?

Hvad er de sidste nye trends?

 

(læs videre under annoncen)

Bjarne Lastein - folketingskandidat

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Det er nogle af de spørgsmål, som årets erhvervskonference i Hovborg forsøger at give svar på fredag 19. august i forbindelse med Vejen Kartoffelfestival.

I år er der særligt fokus på de grønne fødevarer og på klima- og kostråd, og konferencen har indbudt en række oplægsholdere til at komme med input og oplæg til diskussion.

Blandt andre Pernille Stenstrup Christiansen, der er landbrugsdirektør i Danske Bank. Hun vil snakke om grøn omstilling.

På talerstolen finder man også Judith Kyst, der kommer med input om danskernes madkultur.

Anders Reimann fra Nordic Harvest Vertical Farming taler om fremtidens produktionsform.

Journalist Troels Mylenberg er moderator, og borgmester Frank Schmidt-Hansen åbner konferencen.

- Vi vil gerne sparre med erhvervslivet indenfor fødevarer og landbrug. Det har historisk set altid været vigtige parametre, og det vil det også være i fremtiden. Derfor skal vi vende de muligheder, der er i fremtiden, og dermed stå stærkere i fællesskab, siger borgmester Frank Schmidt-Hansen.

På konferencen vil der desuden være paneldebat og mulighed for at netværke.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

Hvis borgerne er interesseret i at leje kommunal jord til enten markdrift, afgræsning eller høslæt, er det nu de skal slå til.

Vejen Kommune udbyder over 40 jordlejekontrakter hen over sommeren.

 

(læs videre under annoncen)

Midtgaard & Thomsen

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

Samlet set udbyder Vejen Kommunen 300 hektar jord fordelt over hele kommunen.

Særligt i områderne omkring Brørup, Holsted, Jels, Rødding og Vejen er der mange kontrakter i udbud.

Vejen Kommunes arealer ligger på nuværende tidspunkt til salg som erhvervsgrunde eller for at fremtidssikre byudvikling i og omkring de enkelte byer på længere sigt.

- Vi lejer størstedelen af vores jord ud. Det er vigtigt for os, at vores marker og arealer ikke blot står hen i græs og venter på en potentiel køber, men at jordstykkerne fortsat driftes og er til gavn for landmændene i mellemtiden, siger Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget teknik og miljø.

Jordlejekontrakterne er i udbud hver fjerde år, og den kommende lejeperiode gælder fra 1. januar 2023 til 31. december 2026.

Udbuddet slutter torsdag 4. august.

(Genrefoto: migogvejen©)

 

Det er ikke kun i sport, at podieplaceringer og konkurrencer tæller.

Også hos Vejen Kommunes landbrugsteam er der god grund til at glæde sig over en flot placering.

 

(læs videre under annoncen)

Bække Murerfirma

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- De har nemlig fået en andenplads i Miljøstyrelsens opgørelse over sagsbehandlingstider for 2021, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det er Gribskov Kommune, der i år indtager førstepladsen med to sager og en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på to måneder.

- Det er klart, at vi helst ligger på førstepladsen, men statistikken går på et gennemsnit, og med 30 sager sidste år, og det, at vi også klarer opgaverne med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på to måneder, kan vi kun være meget tilfredse, pointerer Peter Hansen, der er afdelingschef i Teknik & Miljø i Vejen Kommune.

- Som Danmarks fødevarecentrum er det vigtigt, at der leveres hurtig og god sagsbehandling, og det bestræber Vejen Kommune sig altid på, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Med flere end 4000 arbejdspladser udgør landbrug- og fødevareerhvervet den største branche i Vejen Kommune.

Derfor har den branche også et naturligt stort fokus blandt en del af kommunens administrative medarbejdere inden for blandt andet miljøgodkendelser, byggesagsbehandling og husdyrgodkendelser.

At ligge højt i statistikken over at være hurtige til at sagsbehandle er med til at holde gejst og arbejdsglæde oppe hos miljøsagsbehandlerne i kommunens landbrugsteam.

 

(læs videre under annoncen)

IT El

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Vi kender vores landmænd og arbejder som et stærkt hold med fastlagte procedurer og en tilgang, hvor vi ser på løsninger frem for begrænsninger. Det giver korte sagsbehandlingstider, og det er et af de primære parametre for landmændene, når der skal bygges ud eller laves om, forklarer Sally Huntingford, der er leder af Natur & Miljø i Teknik & Miljø.

Senest deltog Vejen Kommunes landbrugsteam på landbrugets folkemøde, der blev afholdt af Sønderjysk Landbrugsforening i Jels.

Her fik de mange gode snakke både med de lokale landmænd, men også med kollegaer fra andre kommuner. Vejen Kommune oplever, at landbrugserhvervet er tilfredse og ofte roser Vejen Kommune, og netop derfor sætter Vagn Sørensen (V), der er formand for Udvalget for Teknik og Miljø, stor pris på anerkendelsen:

- Det er flot, at vi kan blive ved med at fastholde den hurtige sagsbehandlingstid. Det giver glade kunder og bliver bemærket rundt omkring af de andre kommuner.

Det er Miljøstyrelsen, der hvert år samler og opgør sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser fra landets kommuner.

Se opgørelsen samt tidligere opgørelser via linket herunder:

https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/sagsbehandlingstider/

 

(billedet)
To af Vejen Kommunes miljøsagsbehandlere Gitte Elgaard og Anna Kathrine Klitgaard ses her foran en af de nyeste kvægstalde i kommunen. (Foto: Vejen Kommune)

 

 

 

Skal vi selv få bygget det nye hus efter egne ideer, eller skal vi se på nogle af de byggerier, der allerede er i gang.

Det er et spørgsmål, der rammer mange, der ønsker at flytte ind i et nyt hus.

 

(læs videre under annoncen)

IdeCentret - Casper på maling

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

- Vi havde 70 gæster inde og kigge, da vi holdt åbent hus på Kongstedgårds Alle, så mange går med tanken om bare at kunne flytte ind i et nyt hus, fortæller Tina Fjord fra Nybolig til migogvejen.

Firmaet står for salget af de 30 boliger, Bo Plan ApS, opfører, og i første omgang bygges der 11 huse.

- Vi har solgt de første to, og 1. oktober flytter de første ind, fortsætter Tina Fjord.

Køberne har mulighed for at købe et færdigt hus og flytte ind.

- De kan omvendt også få indflydelse på f.eks. inventaret, hvis de køber i go' tid, konstarerer Søren Knag Pedersen om boligerne, der bygges på små grunde, så der ikke er en masse have at passe.

Åbent hus arrangementet blev holdt i søndags, men igen søndag 26. juni er Bo Plan ApS klar til at byde indenfor.

Her gælder det huset på Poul la Cours Vej 36 i Askov.

- Køberen her har mulighed for bare at flytte ind. Det hele er klart både inde og ude. Selv hækken er sat og græsset sået, noterer Søren Knag Pedersen.

Han fortæller samtidig, at huset er delvist møbleret, så der er mulighed for at se, hvordan det kan være.

- Huset er selvfølgelig til salg, men det kan forhåbentlig også give inspiration til folk, der selv går i byggetanker og ønsker inspiration, siger indehaveren af Bo Plan Aps, Søren Knag Pedersen, videre.

(Fotos: migogvejen©)

 

migogvejen har tidligere omtalt byggeprojektet med plads til 30 boliger:

https://migogvejen.dk/nyheder/erhverv/6387-byggeriet-er-i-gang

https://migogvejen.dk/vejen/5919-nyt-boligomrade

 

poul la cours vej 22 01

Dette udstillingshus kan ses søndag eftermiddag.

Antenneforeningen Vejen - topannonce

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

I denne uge er der lejlighed til at møde en ny bank i Vejen.

Det er Skjern Bank, der har lavet en såkaldt »pop-up bank«, der popper op på Rådhuspassagen i Vejen.

 

(læs videre under annoncen)

Brørup Hallerne - motionscentret

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

I dag blev alle budt på gratis pølser, og mange kiggede forbi.

Blandt dem var bankens administrerende direktør, Per Munck (t.v.).

Han kunne sammen med bankens afdelingsdirektør i afdelingen i Bramming, Julian Winkels, glæde sig over stor interesse ikke alene for pølserne.

- Der har været stor interesse for hilse på os, og vi har også mange både private og virksomheder, vi skal mødes med efterfølgende, siger Julian Winkels til migogvejen.

Per Munck udtrykker også tilfredshed med den utraditionelle markedsføring, hvor banken lige er i byen i en uge.

Han roser Vejen på mange måder og glæder sig over, at banken har mange kunder her i kommunen.

Om der så på sigt er en decideret afdeling af Skjern Bank på vej i Vejen, står hen i det uvisse.

Det vil Per Munck hverken bekræfte eller afvise...

(Foto: migogvejen©)

 

Der var hæder og flotte ord på Hotel Skibelund Krat onsdag.

UdviklingVejens turismepris 2022 blev overrakt til ejerparret, Maria Birkholm og Michael Larsen.

De blev sammen med en del af personalet overrasket af en delegation fra UdviklingVejen.

- Jeres håndtering af corona som turismevirksomhed har gjort indtryk på jeres kollegaer i turismeerhvervet. Vi er ikke i tvivl om, at I syntes, det var træls, og omvendt er vi imponerede over, at I har kunnet udvikle nye tiltag og koncepter undervejs, lød det bl.a. fra UdviklingVejens formand, Ole Stubbe, ved overrækkelsen.

(Arkivfoto: migogvejen©)

Klinkby - jordbær - 2021

(tryk på annoncen og se mere)

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft

-->